گوساله پرواری در صحنه

فروش گوساله ی نر 100% اصیل هلشتاین

فروش گوساله ی نر 100% اصیل هلشتاین - نژادهای گاوداری بنیاد - شیر خوار - قطع شیر شیر خوار 1400000 پایه ی 15 روزه قطع شیر 100 کیلویی 2300 قیمتها با توجه به...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | وحید